FAQs Complain Problems

समाचार

न्यायिक समिती

नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ पश्चात संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघ , प्रदेश, स्थानीय सरकारको व्यवस्था अनुरुपमा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय , कार्यपालिका र न्यायिक कार्य समेतको कार्य विभाजन भएको छ । स्थानीय स्तरमा हुने विवादको न्यायिक निरुपण गर्न कानूनि व्यवस्थाको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा  न्यायिक समिति गाउँपालिका  र संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति रहनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट  गौमुखी गाउँपालिकाले न्यायिक समिति गठन गरेको छ ।

गौमुखी गाउँपालिका न्यायिक समितिः

                                                                                                                           

महाविर राना मगर                                                              निमा सुनार                                                       जुमान सिंह जि.सी.
संयोजक                                                                              सदस्य                                                                 सदस्य                

9857833800                                                                      9863408494                                                   9847903138