FAQs Complain Problems

समाचार

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

गौमुखी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री बिष्णु कुमार गिरी ज्युले सातौँ गाउँसभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: