FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि तथा पशुपन्छी विकाश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि २०७९ ७९/८० 01/26/2023 - 11:20 PDF icon कृषि तथा पशुपन्छी विकाश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि २०७९.pdf
गौमुखी गाउँपालिकामा खेलकुद शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि],२०७९ ७९/८० 01/23/2023 - 17:24 PDF icon uf}d'vL गाउँपालिकामा खेलकुद शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि],२०७९.pdf
मागमा आधारित स्वरोजगार कार्यक्रम ७७/७८ 05/30/2022 - 11:04 PDF icon मागमा आधारित स्वरोजगार कार्यक्रम.pdf
गौमुखी गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७७ ७७/७८ 02/10/2021 - 00:00 PDF icon गौमुखी गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७७.pdf
गौमुखी गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/21/2020 - 10:21 PDF icon गौमुखी गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
कृषि तथा खोर सुधार अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/02/2020 - 14:05 PDF icon कृषि तथा खोर सुधार अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077 (2).pdf
शिक्षा नियमावली २०७५ ७५/७६ 12/07/2018 - 12:27 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७५
गैामुखी गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि ७५/७६ 12/07/2018 - 12:26 PDF icon गैामुखी गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि
विपद-व्यवस्थापन ७५/७६ 12/07/2018 - 12:25 PDF icon विपद-व्यवस्थापन
गैामुखी गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 12/07/2018 - 12:24 PDF icon गैामुखी गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि

Pages