FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सार्वजनिक खरिदमा प्रस्तावकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

सार्वजनिक खरिदमा प्रस्तावकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

१. मालसामान उत्पादन/निर्माण गर्ने कम्पनी वा सो को अधिकृत /आधिकारीक विक्रेताले अवलम्वन गर्नु पर्ने प्रक्रिया

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!