FAQs Complain Problems

समाचार

कर तथा शुल्कहरु

राजस्व दररेट ०७७०७८,गौमुखी गाउँपालिका

गौमुखी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत आःवव २०७७/७८ को राजस्व दर रेट यहाँ संलग्न गरीएको छ ।