FAQs Complain Problems

योजना सम्झौता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन वा कार्यचाप बढि भएको अवस्थामा अर्को दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत /योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियम बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

१) उपभोक्ता भेलाको निर्णय प्रतिलिपि
२) नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन
३) सम्बन्धित वडाको सिफारिश
४) स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान
५) उपभोक्ता समितिको योजना सम्झौता सम्बन्धी निर्णय तथा कार्ययोजना